Kezdeményezők

Bethesda Kórház Alapítvány

 A Bethesda Kórház és Alapítványa a Református Egyház égisze alatt működik, szellemiségét a diakónia alapelve „Jutalmunk, hogy tehetjük” – adja. Az alapítványt a Bethesda Gyermekkórház hívta létre 1992-ben az újjászerveződő kórház fejlesztésének segítésére. Megalakulása óta a Bethesda Kórház Alapítvány a gyermekek gyógyulását általánosságban támogató, országos jelentőségű szervezetté vált, a legtágabb értelemben vett szakmai és közösségi segítségnyújtást képviseli. A Bethesda Kórház Alapítványának tevékenysége így mára az országos gyermek rehabilitációs speciális közösségi és szakmai programoktól az adott társintézmény és helyi gyógyító munka szakmai és tárgyi feltételinek fejlesztéséig tejed.

A Bethesda Gyermekkórházban működő Égéssérült Gyermekeket Gyógyító Országos Központba az ország minden részéből érkeznek súlyos égéssérült gyermekek gyógykezelésre. A gyógyító munka az ilyen esetek nagy részében hosszadalmas kezelést és kórházi tartózkodást von maga után. Mindez legtöbbször folyamatos szülői jelenlétet is követel legfőképp a gyermek pszichológiai támogatására, amihez viszont lehetőséget kellett teremteni a szülőknek, hogy gyermekük mellett maradhassanak. A szülők számára pihenésre, alvásra alkalmas helyet kellett teremteni, így egy széleskörű társadalmi összefogás eredményeképp Magyarországon elsőként a Bethesda Gyermekkórházban létesült Anyák Háza kifejezetten a kórházban kezelt gyermekek szüleinek.

SCA Hygiene Products Kft

Az SCA a higiéniai és faipari szektorokban vezető szerepet betöltő világcég, amely papíripari, személyes tisztaságápolási és erdészeti termékek fejlesztésével és gyártásával foglalkozik. A cég higiéniai portfóliója olyan globális brand-eket vonultat fel, mint a TENA és a TORK, illetve olyan regionális jelentős márkákat is tartalmaz, mint a Zewa, a Libero és a Libresse. Felelősségvállalásukat a „Care of Life” („Törődünk az élettel”) koncepció fogja egybe, mely az SCA értékeit, személyiségét és irányvonalát testesíti meg.

Az SCA civil szervezeteknek nyújtott támogatási rendszerének célja nem pusztán az, hogy anyagi támogatást nyújtson a Bethesda Kórház Alapítvány számára, ennél sokkal többet tűzött ki célul. A fenntartható gyakorlati tudás átadását, amivel az Alapítvány hosszútávon képessé válik a hatékony működésre, fejlődésre a folyamatosan változó, sokszor kiszámíthatatlan gazdasági környezetben. Az SCA vezetői felismerték, hogy az anyagi támogatás önmagában már nem elég, sokkal inkább a fenntarthatóságra kívánták helyezni a hangsúlyt. A közös munka révén a partner szervezet megtanulta és mára alkalmazza is azokat a technikákat és képességeket, melyek segítségével képes társadalmi értékteremtő tevékenységét folytatni és tovább fejlődni a megváltozott körülmények között.

Az SCA Hygiene Products Kft. 2012-ben stratégiai partnerként választotta CSR programjához a Bethesda Gyermekkórházat és annak Alapítványát. Támogatásuknak köszönhetően 2015 novemberében Magyarországon elsőként adták át az Anyák Házát, mely szállást nyújt a kórházban kezelt gyermekek hozzátartozóinak.

Magyar Gyermekorvosok Társasága

A Társaság, mint kiemelkedően közhasznú szervezet, célul tűzi ki tagjainak önként vállalt társadalmi munkájára alapozva, hogy társadalmi úton elősegíti a társasági tagok szakmai tevékenységének fejlesztését, az egészségügy és ezen belül különösen a gyermekgyógyászat és a gyermekegészségügy beleértve a gyermek társszakmákat is színvonalának állandó emelését.