Főoldal

Anyák Háza Országos Program

 

„Segítsünk, hogy minden szülő méltóságban tölthesse a gyógyulás idejét a gyermekével a kórházakban”

 

Ma Magyarországon megoldatlan problémát jelent az egészségügyi intézményekben a szülők elhelyezése a gyermekük kórházban tartózkodási ideje alatt, pedig a gyógyulásában fontos szerepet játszik a szülő folyamatos jelenléte  vallják ezt orvosok, ápolók és egészségügyi szakértők egyaránt. A megoldás nem feltétlen egy önálló épületet kell, hogy jelentsen, sokszor egy erre szolgáló helyiség is megfelelő erre a célra. Az Anyák Háza program szervezői egy széleskörű összefogás keretében szeretnének segítséget nyújtani az egészségügyi intézményeknek, hogy közelebb kerülhessenek ezen égetően fontos kérdéskör megoldásához.

Az Anyák Háza program 2011-ben jött létre a Bethesda Kórház Alapítvány kezdeményezésében, és elsőként a Bethesda Kórház területén megvalósításra került Anyák Háza létrehozására koncentrált. Az Anyák Háza a Bethesda Gyermekkórház Országos Égéscentrumában kezelt gyermekek szüleinek elhelyezését kívánta méltóképpen megoldani, hiszen az égéscentrumban sokszor hónapokig kezelik a gyermekeket, és az osztály országos centrum mivolta miatt néha a családok az ország legtávolabbi részeiből érkeznek.

A program szervezője, a Bethesda Kórház Alapítvány és a pályázat kiírója – az SCA Hygiene Products Kft – a 2017-es évben azt a célt tűzte ki maga elé, hogy pályázat útján, a program kiterjesztésén keresztül a Magyar Gyermekorvosok Társaságának támogatásával a Bethesda Kórház mellett más kórházakat is bevon a kezdeményezésbe.

A szervezők számára a legfontosabb elérendő cél, hogy minden magyar gyermek kórházi tartózkodása idején a család méltó körülmények között lehessen a kórházi mindennapok részese, ezzel is elősegítve a gyermek gyógyulását. Nem lehet eléggé hangsúlyozni ennek fontosságát, hiszen a hozzátartozók hiánya adott esetben a gyermek gyógyulási folyamatára is hatással lehet.

Ezen modell alapján a szervezők tehát egy országos hálózat létrehozásán fáradoznak azon intézmények közreműködésével, ahol gyermekgyógyítás zajlik, és úgy gondolják, hogy illeszkedni tudnak a közös misszióhoz.

A pályázat célja az alapvető problémára való figyelemfelhívás mellett az, hogy a jelentkező intézmények, alapítványok és/vagy civil szervezetek a saját igényeiknek megfelelő támogatásban részesüljenek, amelyek segítségével közelebb kerülnek ahhoz a célhoz, hogy minden szülő számára megoldott legyen, hogy méltóságban tölthesse az időt gyermeke mellett a kórházban.

A támogatásra pályázhat:

  • Magyarországi, gyermekgyógyítással foglalkozó egészségügyi intézmények (gyermekkórházak, gyermekklinikák), akik önálló jogi személyiséggel és egészségügyi szolgáltatás ellátására szóló egészségügyi hatóság által kiadott érvényes működési engedéllyel rendelkeznek.
  • Közhasznú jogállással rendelkező alapítványok: a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:378.§-ában meghatározott jogi személyiséggel bíró civil szervezet, amelyet az alapító az alapító okiratban meghatározott tartós cél folyamatos megvalósítására hozott létre, és amely az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény értelmében közhasznú jogállásúnak minősül.
  • Alapítványnak nem minősülő egyéb közhasznú jogállással rendelkező civil szervezetek, tehát olyan az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2.§ 6. pontjában meghatározott alapítványnak nem minősülő egyéb civil szervezetek, így a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesületek és civil társaságok, amelyek saját költségvetéssel rendelkeznek. A szervezetek közcélú tevékenységet és közfeladatot látnak el, azaz a szervezetnél tágabb közösség érdekében járnak el.

A pályázattal kapcsolatos további információkról a pályázati kiírásban olvashat, illetve az alábbi elérhetőségen tájékozódhat:

Vidor Eszter – VM.komm Kft.
Mobil: 06 20 417 2570
E-mail: palyazat@anyakhaza.hu